Home > China Photos > Zhengzhou > Zhengzhou Town's God Temple > Town's God Temple Stone Lion
Town's God Temple Stone Lion
Town's God Temple Stone Lion