Home > China Photos > Lijiang > Shigu Village > U-shaped Bend of Yangtze River
U-shaped Bend of Yangtze River
U-shaped Bend of Yangtze River