USA/CA: 1 888 666 0951 
Home > China Photos > Kyoto > Kiyomizu-dera Temple > Kiyomizu-dera in Autumn
Kiyomizu-dera in Autumn
Kiyomizu-dera in Autumn